DLF: Kontingent

Medlemskontingenten er på minimum kr. 200 (kr. 50 for LibUng).

Kontingenten gjelder for et kalenderår og forfaller til betaling 15. januar i gjeldende år.

Betaling

Bankkonto

Kontonummer:16450343866
Navn:Det Liberale Folkepartiet
Adresse: Postboks 510 Sentrum
0105 OSLO

Merk betalingen med "Kontingent <årstall>".

PayPal


Sist endret 2009-01-01 Per Arne Karlsen